Czym się zajmuje Fundacja Auxilia?

Czym się zajmuje Fundacja Auxilia?

Odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego powstała Fundacja Auxilia i skąd się wziął pomysł na jej założenie, zawarte zostały w artykule “Komu pomaga Fundacja Auxilia?”. Natomiast czym się będziemy zajmować, jakie mamy plany, przedstawiamy poniżej.

Fundacja przede wszystkim ma na względzie pomoc i wsparcie dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz wszelkich traumatycznych sytuacjach, po których osoby pokrzywdzone potrzebują wsparcia i pomocy.

Jednak poza działaniami post factum polegającymi na wspieraniu osób po różnych zdarzeniach, istotnym zadaniem Fundacji powinny stać się działania edukacyjne wyprzedzające sytuację, w której dochodzi do wypadku. Mowa o edukacji społeczeństwa w zakresie zachowania bezpieczeństwa na drodze, poruszania się po drodze zarówno jako pieszy, jak i kierowca.

Fundacja będzie brać udział m.in. w następujących działaniach:

  • Pomoc dla rodzin i pojedynczych osób, które w efekcie wypadku straciły podstawowe źródło dochodu (śmierć żywiciela rodziny lub znaczy uszczerbek na zdrowiu).
  • Pomoc osobom, które w wyniku wypadku czy innych nieszczęśliwych okoliczności posiadają znaczny uszczerbek na zdrowiu i wymagają opieki finansowej czy medycznej.
  • Pomoc w finansowaniu kosztów leczenia.
  • Pomoc w obszarze uzyskania finansowania protez ortopedycznych.
  • Zbiórki krwi.
  • Wsparcie dla działalności placówek medycznych np. fundowanie sprzętu.
  • Działania edukacyjne na temat zagrożeń na drodze.
  • Wykłady informacyjne dla osób poszkodowanych w wypadkach.
  • Udział w akcjach społecznych mających na celu wzrost bezpieczeństwa na drodze.
Czym się zajmuje Fundacja Auxilia?
Ocena: 4.9/5
(głosy: 8)