Partnerzy

AUXILIA jest firmą zajmującą się uzyskiwaniem rekompensaty i zadośćuczynienia dla osób poszkodowanych w wyniku nagłych zdarzeń, takich jak wypadki komunikacyjne, wypadki w pracy, w rolnictwie, bądź też w efekcie błędów medycznych. AUXILIA dba o to, żeby poszkodowani otrzymali jak najwyższe kwoty rekompensaty za doznane krzywdy.

Kancelaria adwokatów i radców prawnych LEXBRIDGE zajmuje się dochodzeniem roszczeń osób poszkodowanych, które doznały szkody w efekcie nagłego zdarzenia takiego jak wypadek. Kancelaria prawna LEXBRIDGE walczy o jak najwyższe rekompensaty i odszkodowania od zakładów ubezpieczeń zarówno na tak zwanym etapie przedsądowym, jak i na drodze sądowej.